JP Morgan: intäkterna överträffade förväntningarna

STOCKHOLM (Direkt) Amerikanska JP Morgan redovisar ett resultat per aktie på 2:34 dollar för det tredje kvartalet 2018.

Analytikernas förväntningar var ett resultat på 2:26 dollar per aktie, enligt Bloomberg News snittprognos. Det är dock inte säkert att det rapporterade resultatet är jämförbart med konsensusförväntan.

De justerade intäkterna var 27,8 miljarder dollar. Väntat var intäkter på 27,4 miljarder dollar.

Intäkterna inom aktiehandel var bättre än Bloombergs snittprognos, medan intäkterna inom investmentbanking samt råvaru- och ränterelaterat var svagare än väntat.

Kreditförlusterna vid 0,9 miljarder dollar var ljusare än analytikernas förväntan om 1,5 miljarder dollar.