Japan: BNP (prel) +0,5% 2 kv jmf 1 kv (väntat +0,3)

STOCKHOLM (Direkt) Japans bruttonationalprodukt steg 0,5 procent under andra kvartalet jämfört med föregående kvartal, motsvarande en uppgång med 1,9 procent i beräknad årstakt, enligt preliminär statistik.

Enligt Reuters prognosenkät väntades +0,3 respektive +1,4 procent.

BNP-deflatorn steg 0,1 jämfört med samma period 2017.

Exporten ökade med 0,2 procent jämfört med föregående kvartal, samtidigt som importen ökade med 1,0 procent.

Privatkonsumtionen steg 0,7 procent (väntat +0,2). Den offentliga konsumtionen steg 0,2 procent.

Kapitalinvesteringar utanför bostadssektorn steg 1,3 procent (väntat +0,6), bostadsinvesteringarna sjönk 2,7 procent och offentliga investeringar sjönk 0,1 procent.

Totalt steg den inhemska efterfrågan 0,6 procent och den privata efterfrågan steg 0,7 procent.

Under första kvartalet sjönk kvartalet med 0,2 procent jämfört med föregående kvartal. BNP-deflatorn uppgick till 0,5 procent.