INDUSTRIVÄRDEN: SUBSTANSVÄRDET VAR 213 KR/AKTIE 31/10

STOCKHOLM (Direkt) Industrivärdens substansvärde var 213 kronor den 31 oktober 2018.

Sista stängningskurs den 31 oktober var 195:40 kronor för A-aktien och 190:20 kronor för C-aktien.

Det framgår av ett pressmeddelande.