INDUSTRIVÄRDEN: SUBSTANSVÄRDET VAR 207 KR/AKTIE 30/11

STOCKHOLM (Direkt) Industrivärdens substansvärde var 207 kronor den 30 november 2018.

Sista stängningskurs den 30 november var 190:50 kronor för A-aktien och 186:65 kronor för C-aktien.

Det framgår av ett pressmeddelande.