INDUSTRIVÄRDEN: SUBSTANSVÄRDET VAR 196 KR/AKTIE 31/12

STOCKHOLM (Direkt) Industrivärdens substansvärde var 196 kronor den 31 december 2018.

Sista stängningskurs den 28 december var 183:20 kronor för A-aktien och 179:20 kronor för C-aktien.

Det framgår av ett pressmeddelande.