H&M: SÄNKTA VINSTESTIMAT,OSÄKRA UTSIKTER EFTER RAPPORT-ANALYSER

STOCKHOLM (Direkt) Flertalet investmentbanker har sänkt vinstutsikterna för H&M efter onsdagens rapport. Vinstestimaten för 2018 har sänkts med mellan 6 till 13 procent. Det framhålls även överlag att de strukturella problem H&M möter kommer ta tid att åtgärda.

Morgan Stanley ser fortsatt nedsida i aktien. Under en treårsperiod väntas vinsten minska med 14 procent. Bolagets koncept tappar då kunder nu kan handla billigare på andra ställen menar investmentbanken. Det framhålls även att vinsten per kvadratmeter faller i accelererande takt. Enda risken för en upprepad negativ syn på aktien är en globalt ökande modehandel.

Credit Suisse prognoser medför ingen vinsttillväxt under de kommande tre åren. Analyshuset ser en risk i lägre andel försäljning till fullt pris och att andelen reor därmed kommer att öka, för H&M. Utsikterna för resten av året ses som osäkra och det framhålls att första kvartalet kommer bli svagt till följd av ökade reor. H&M bör vidare inte värderas som ett tillväxtbolag menar Credit Suisse.

Carnegie har justerat ned sina vinstestimat med 11-13 procent. Investmentbanken framhåller att även om aktien tappat 30 procent under de senaste sex veckorna anses värderingen om ett p/e-tal på 16 för 2018 vara hög. Detta givet fallande försäljning och vinster. Vidare konstateras att flertalet konkurrerande bolag handlas till p/e 13 i snitt för 2018. Appliceras konkurrerande bolags multiplar på H&M fås en riktkurs på 120 kronor menar Carnegie.