HEBA: ÄNDRAR RIKTLINJE FÖR SOLIDITET TILL MINST 40% (50)

STOCKHOLM (Direkt) Fastighetsbolaget Heba uppdaterar riktmärket för sina finansiella nyckeltal vid ett styrelsemöte på torsdagen.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Enligt de nya riktlinjerna skall soliditeten inte understiga 40 procent. Tidigare riktmärke var att soliditeten, sett över tiden, inte skulle understiga 50 procent.

Vidare skall bolagets belåningsgrad, över tid, inte överstiga 50 procent, enligt torsdagens pressmeddelande.

Vid halvårsskiftet uppgick soliditeten till 48,5 procent och belåningsgraden var då 38,2 procent.

"Uppdateringen av riktmärkena innebär att Heba ges möjlighet att fortsätta växa och utvecklas", säger vd:n Patrik Emanuelsson i en kommentar.