HAVSFRUN: RES E SKATT -11,3 MLN KR 4 KV, OFÖRÄNDRAD UTDELNING

STOCKHOLM (Direkt) Investmentbolaget Havsfrun redovisar ett resultat efter skatt på -11,3 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2018 (0,7). Resultatet per aktie uppgick till -0:94 kronor (0:06).

Substansvärdet per aktie den 31 december 2018 uppgick till 16:99 kronor (19:88).

En utdelning om 1:50 kronor per aktie föreslås för helåret 2018 (1:50).