GUIDELINE GEO: FÖRETRÄDESEMISSION SKA TA IN 21,6 MLN KR

STOCKHOLM (Direkt) NGM-noterade Guideline Geos styrelse har beslutat att genomföra en företrädesemission av högst drygt 3,9 miljoner nya aktier.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Även allmänheten ges möjlighet att teckna aktier i företrädesemissionen. Fulltecknad nyemission tillför Guideline Geo cirka 21,6 miljoner kronor före emissionskostnader.

Guideline Geo har på förhand skriftligen avtalat om teckningsförbindelser om cirka 6,3 miljoner med större ägare och ledning samt garantiteckningar om cirka 10,7 miljoner med större ägare och ledning.