Gränges: justerat resultat bättre än väntat 4 kv

STOCKHOLM (Direkt) Gränges, som tillverkar valsade aluminiumprodukter, rapporterade på torsdagsmorgonen ett justerat rörelseresultat som var högre än analytikerna väntat enligt SME Direkts prognossammanställning.

Vidare höjs utdelningen med 25 procent och för det första kvartalet spås en försäljningsvolym något bättre än marknadens.

"Under fjärde kvartalet fortsatte både försäljning och lönsamhet att förbättras, vilket bidrog till att helåret 2017 blev ännu ett nytt rekordår för Gränges", kommenterar vd Johan Menckel i bokslutsrapportens vd-ord.

Utvecklingen för bolaget i Asien under kvartalet beskriver vd:n som "mycket bra", även om försäljningen var något lägre än för samma period ett år tidigare då en skatterabatt på lätta fordon bidrog till en stark årsavslutning.

I Europa ökade försäljningen av värmeväxlarmaterial med 3 procent under kvartalet.

"Nord- och Sydamerika fortsätter vi att se en mycket god efterfrågan, vilken har blivit ännu tydligare under hösten då USA införde importtullar på vissa aluminiumprodukter från Kina", skriver Johan Menckel vidare.

Gränges rörelseresultat exklusive engångsposter uppgick till 179 miljoner kronor och den justerade rörelsemarginalen till 6,6 procent. Väntat var 171 miljoner respektive 6,5 procent. Utdelningen föreslås bli 3:00 per aktie (2:40), över i genomsnitt väntade 2:63 kronor.

"Avkastningen på sysselsatt kapital uppgick till 16,7 procent och vi avslutade året med en skuldsättning motsvarande 1,8 gånger EBITDA-resultatet.

Gränges räknar inför det första kvartalet med att försäljningsvolymen totalt ska utvecklas något bättre än marknaden.

Analysföretaget IHS, som Gränges lutar sig mot i sina prognoser, bedömer att produktionen av lätta fordon kommer att öka med 2 procent globalt under året, varav tillväxten under första kvartalet enskilt spås bli 1 procent.