GEA: SÄMRE UTSIKTER 2019, SÄNKER KASSAFLÖDESMARGINALPROGNOS

STOCKHOLM (Direkt) Tyska GEA, som på vissa områden konkurrerar med Alfa Laval, är mindre säkra på affärsutvecklingen under 2019 än tidigare, trots goda volymer under 2018. Detta grundar sig i sämre makroekonomiskt läge och ytterligare ökningar i material- och personalkostnader.

Det framgår av ett pressmeddelande.

GEA sänker sin prognos för 2018 års operativa kassaflödesmarginal, baserad på konstanta valutarörelser, till ett intervall om 6,5-7,0 procent, mot tidigare 8,5 procent. Denna nya prognos motsvarar en rapporterad operativ kassaflödesmarginal (nuvarande valutarörelser) på 7,0-7,5 procent.

Den nya prognosen återspeglar en högre nivå på sysselsatt kapital som har varat längre under innevarande år än förra året på grund av volymer, heter det.

Återstående prognoser och antagande för 2018 kvarstår.