GARO: SER SAMMANTAGET POSITIVT PÅ MARKNADSFÖRUTSÄTTNINGAR - VD

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Garo, som utvecklar och tillverkar produkter och helhetslösningar för elinstallationsmarknaden, ser sammantaget positivt på marknadsförutsättningarna, främst drivet av utbyggnaden av laddinfrastruktur.

Det uppger vd Patrik Andersson i delårsrapporten.

"Efterfrågan inom byggrelaterade produkter i Sverige är fortfarande god men förväntas under 2019 successivt mattas av i takt med minskat antal byggstarter. Dock bedöms ROT-sektorn vara stabil", skriver han.

"Gällande övriga marknader där Garo är verksamma förväntas marknadsutvecklingen vara fortsatt god. För produktområde E-mobility ser vi en stark utveckling med fortsatt utbyggnad av laddinfrastruktur på samtliga marknader", tillägger han.

Angående det gångna kvartalet anser Patrik Andersson att året har börjat starkt med en omsättningstillväxt på 20 procent.

"Det är glädjande att tillväxten sker brett, drivet huvudsakligen av en kraftig expansion inom E-Mobility (tidigare benämnd Ladd) men även inom vår bas - Installationsprodukter. Tillväxten är god inom båda våra affärsområden, där Sverige uppvisar en tillväxt om 18 procent och Övriga marknader 24 procent", skriver han.

Det första kvartalet i fjol var dock svagt inom installationsprodukter på grund av den stränga vintern, medger Garo-chefen.