FRANKRIKE: BNP (DEF) +0,2% 1 KV, +2,2% JMF 1 KV 2017

STOCKHOLM (Direkt) Frankrikes BNP steg 0,2 procent under första kvartalet jämfört med föregående kvartal. Jämfört med motsvarande kvartal ett år tidigare steg BNP med 2,2 procent.

Det visar den mer definitiva beräkningen från den franska statistikbyrån Insée, rapporterar Reuters. Enligt den preliminära beräkningen ökade BNP 0,2 procent under kvartalet, vilket också var väntat i det preliminära utfallet enligt Reuters enkät.

Hushållens konsumtion steg 0,1 procent under första kvartalet (+0,1 procent tidigare) medan företagens bruttoinvesteringar steg 0,2 procent (+0,2).

Exporten minskade 0,3 procent (-0,3) medan importen sjönk 0,1 procent (-0,3).

Under fjärde kvartalet steg Frankrikes BNP med oreviderade 0,7 procent jämfört med föregående kvartal och ökade med oreviderade 2,8 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år.