FINTECH: APPEN HEDVIG TAR IN 30 NYA MILJONER EFTER LANSERING

STOCKHOLM (Direkt) Startupbolaget Hedvig, som lanserat ett hemförsäkringserbjudande via en mobilapp tidigare i år, tar in 30 nya miljoner i en finansieringsrunda. Syftet med kapitalanskaffningen är stödja en fortsatt kundtillväxt.

Det säger vd:n Lucas Carlsén, en av Hedvigs tre medgrundare, till Nyhetsbyrån Direkt.

Bland investerarna finns det tyska investeringsbolaget Cherry Ventures, där ett par av grundarna har bakgrund från Zalando, och Khaled Helioui som bland annat är känd för att ha varit en tidig investerare i Uber. Kapital skjuts även till från de befintliga investerarna Sophia Bendz, Nicklas Storåkers och investmentbolaget Creades.

"Vi lanserade vår tjänst i maj och har växt snabbt under dessa månader. Vi tar in nya pengar för att kunna fortsätta växa i den takten", säger Lucas Carlsén som påpekar att det då bland annat krävs att personalstyrkan utökas.

I nuläget omfattar Hedvigs erbjudande hemförsäkringar till svenska hyres- och bostadsrätter. Försäkringarna innehåller även rese- och drulleförsäkring. Därutöver går det att teckna tilläggsförsäkring för enskilda dyrare objekt.

"I nuläget erbjuder vi bara försäkringar för lägenheter, framöver kan vi tänkas utöka erbjudandet till att även omfatta hus och villor. Utöver det är det för tidigt att säga vilka typer av försäkringsmarknader som vi kommer att röra oss in på därefter", säger Hedvig-vd:n.

Utöver andra typer av försäkringar än hemförsäkringar i Sverige kan Hedvig framöver även tänka sig en expansion till andra geografiska marknader i Europa.

"Men nu ligger fokus på att växa i Sverige, det är för tidigt för oss att kommentera i vilka andra länder vi skulle tänkas röra oss in i", fortsätter Lucas Carlsén.

Om det väl blir aktuellt med en europeisk expansion kommer Hedvig att behöva ta in ytterligare kapital framöver.

"Även om försäkringsbranschen ser liknande ut på olika marknader finns det unika förutsättningar på olika enskilda geografiska marknader", lyfter han även fram.

Hedvigs målsättning är att förenkla för försäkringsprocessen sina kunder. Genom att utnyttja teknologi automatiseras anmälan av enklare skador medan supportkontakt krävs först för mer komplexa ärenden.

Hedvig samarbetar med det globala försäkringsbolaget Inter Hannover för en försäkringslösning med större skala. Hedvig står alltså inte självt för själva försäkringen utan ansvarar för en användarvänlig mobil försäkringsprodukt. Med hjälp av detta bedömer bolaget att ledande svenska försäkringsaktörer som Sampoägda If, Folksam, Länsförsäkringar och Trygg Hansa redan har noterat Hedvig.

Likt hur traditionella jättar inom bankbranschen utmanats med successivt hårdare konkurrens på kurtage, fond-avgifter samt även på bolån börjar nu även försäkringssidan av finansbranschen alltså att utmanas av innovativa aktörer.