FED: GRADVISA RÄNTEHÖJNINGAR LÄMPLIGA DE NÄRMASTE ÅREN - BOSTIC

STOCKHOLM (Direkt) Gradvisa amerikanska styrräntehöjningar är lämpliga de närmaste åren.

Det sade Raphael Bostic, chef för Atlanta-kontoret vid centralbanken Federal Reserve, i ett anförande i Alabama på tisdagskvällen enligt Bloomberg News.

"I mitt basscenario tror jag att det kommer att vara lämpligt för räntorna att stiga gradvisa under de närmaste åren, i linje med att vår penningpolitik fortfarande är mycket expansiv snarare än neutral", sade han.

Enligt Raphael Bostic närmar sig USA-ekonomin full sysselsättning, vilket innebär att en kraftig uppgång i efterfrågan skulle kunna få ekonomin att hamna bortom sin hållbara kapacitet, resonerar han.

"Med det sagt får jag inte särskilt mycket signaler från fotfolket om att en stor, generell expansion av företagens aktivitet ligger i korten", sade Fed-ledamoten.

Han anser att det är rimligt att räkna med att BNP-tillväxten kommer att ligga kvar en bit över 2 procent, att arbetslösheten ligger på "låga fyror" och att reallönetillväxten ökar blygsamt.

Raphael Bostic kommer noga att bevaka de närmaste inflationsrapporterna för tecken på en inflationsuppgång. Han anser alltjämt att den senaste tidens svaghet på temat speglar tillfälliga faktorer.

Det är enligt Fed-ledamoten för tidigt att bedöma hur finanspolitiken kommer att påverka utsikterna.

I år saknar Raphael Bostic rösträtt i Federal Reserves räntesättande direktion där rösträtten roterar.