FED: EKONOMISK AKTIVITET HAR ÖKAT I EN SOLID TAKT (NY)

(Tillägg: från stycke fyra)

STOCKHOLM (Direkt) Fed-kommittén fastslår att ny information sedan föregående möte tyder på att arbetsmarknaden har fortsatt att stärkas och att den ekonomiska aktiviteten har ökat i en "solid" takt.

Det framgår av pressmeddelandet i samband med Federal Reserves räntebesked på onsdagen.

Vid föregående FOMC-möte, den 1-2 maj, konstaterade kommittén att ny information tydde på att arbetsmarknaden hade fortsatt att stärkas och att den ekonomiska aktiviteten hade ökat i en måttlig takt.

Sysselsättningstillväxten har varit stark, i genomsnitt, de senaste månaderna och arbetslösheten har sjunkit. Aktuella data tyder på att tillväxttakten i hushållens konsumtion har vänt upp, medan företagens fasta investeringar fortsätter öka starkt.

Såväl totala inflationen som inflationen exklusive livsmedel och energi har rört sig närmare 2 procent.

Indikatorer på inflationsförväntningarna på lång sikt har som helhet inte ändrats mycket.

Kommittén bedömer att ytterligare gradvisa höjningar i målintervallet för Fed fundsräntan kommer vara förenligt med en uthållig expansion i den ekonomiska aktiviteten, starka arbetsmarknadsförhållanden och en inflation nära kommitténs symmetriska 2-procentsmål på medellång sikt.

Riskerna mot de ekonomiska utsikterna förefaller vara i stort sett balanserade.