EU-TOPPMÖTE: LÄGGER UPP STRATEGIN MOT KINESISK KONKURRENS

BRYSSEL (Nyhetsbyrån Direkt) EU-toppmötet nästa vecka ska lägga upp EU:s strategi för att hantera Kinas växande ekonomiska kraft.

EU-länderna väntas strida om hur man ska hjälpa europeiska företag till framgång i den globala konkurrensen, inte minst från statsstödda kinesiska företag.

Efter brexitdiskussionen på torsdag eftermiddag övergår EU-toppmötet sedan att diskutera EU:s ekonomiska modell i världen - först och främst i förhållande till Kina och USA.

Toppmötet ska uppmana kommissionen att till mars nästa år presentera en långsiktig vision för EU:s industriella framtid, enligt utkastet till slutsatser som Nyhetsbyrån Direkt har tagit del av.

En tanke är att EU bör lätta på konkurrensreglerna för att kunna skapa dominerande europeiska jätteföretag - champions - som kan konkurrera globalt.

EU-kommissionens veto mot fusionen mellan Siemens och Alston hjälpte Frankrike att locka över Tyskland till den traditionellt franska ståndpunkten att skapa champions.

Kommissionen, Sverige och andra EU-länder kommer att försvara konkurrensreglerna. EU-företag som utsätts för konkurrens på inre marknaden blir starkare internationellt, resonerar de.

Men frågan är hur EU ska hantera kinesiska jättar med olika former av statlig kinesisk uppbackning.

Konkurrenskommissionär Margrethe Vestager har också pekat på problemet att små nystartade teknikföretag i EU inte tillåts växa till storföretag. De köps snabbt upp av internationella, ofta amerikanska, jättar.

Debatten pendlar mellan att skydda företag i EU och skapa bättre förutsättningar för dem.

Skydd finns redan i form av anti-dumpningstullar. Vidare har EU-länder redan infört, eller håller på att införa, granskning av utländska direktinvesteringar i känsliga sektorer, som högteknologi och infrastruktur.

Ett nytt område där toppmötesutkastet vill att EU agerar är krav på reciprocitet vid offentlig upphandling. Om kinesiska (eller amerikanska) företag ska få delta i europeisk upphandling måste det omvända förhållandet gälla.

"EU är redan så öppet att det inte finns något incitament för andra länder att erbjuda tillgång till offentlig upphandling", sade en EU-källa.

Kina har lovat mycket om att öppna landet för utländska investeringar och sätta stopp för diskriminering av utländska företag. Men mycket lite har hänt på marken.

EU:s industripolitik går nu i stort ut på att förbättra förutsättningarna för europeiska företag, betonar kommissionen. Det handlar om att uppmuntra risktagande och öka investeringarna i forskning och innovation.

Hindren som finns på inre marknaden måste bort och digitaliseringen drivas på, inte minst genom att stödja artificiell intelligens, rulla ut 5G-nät och hantera cyberrisker.

Att underlätta finansieringen av företag är en annan del av EU:s nuvarande strategi. Det blir inte bättre av att mjuka upp statsstödsreglerna. I stället bör kapitalmarknaden förbättras.

Två andra ben i vården av det ekonomiska ekosystemet är övergången till en miljövänlig ekonomi och höjning av européers utbildningsnivå.