EU-TOPPMÖTE: FINLAND FÖRETRÄDER SVERIGE NÄR LÖFVEN LÄMNAR

BRYSSEL (Direkt) Finlands statsminister Juha Sipilä kommer att föra Sveriges talan på eurotoppmötet på torsdagen.

Orsaken är att statsminister Stefan Löfven kommer att resa hem för att försöka bilda en regering efter det ordinarie EU-toppmötet på torsdagens förmiddag.

Vid EU-toppmöten får endast premiärministrar och presidenter delta. Ett land får inte låta någon annan minister ta plats vid toppmötet.

Men landet kan låta ett annat land företräda sig. Detta händer med viss regelbundenhet.

Eurotoppmötet vid torsdag lunch kommer att diskutera fördjupning av EMU, bland annat bankunionen och om en eurobudget ska skapas med stödinstrument för krisländer.

Juha Sipilä har inte fått några särskilda instruktioner av Sverige.

Men Sverige och Finland tycker mycket lika i dessa frågor. Sverige, Finland och Danmark ingår alla i den så kallade nya Hansan, som driver budgetrestriktiva frågor bland EU:s finansministrar.

Inga beslut ska fattas på eurotoppmötet.

Frankrike har drivit på för ett eurotoppmöte för att bana väg för beslut i december. Framsteg har gjorts om att stärka euroländernas räddningsfond ESM. Däremot går det trögare om en eurobudget och en europeisk insättningsgaranti, främst på grund av tyskt motstånd.

På eurotoppmötet väntas också Nederländernas premiärminister kritisera Italiens budget för 2019. Underskottet på 2,4 procent överstiger vida det överenskomna målet på 0,8 procent.