EU-prognos: ser lägre tillväxt 2019, Italien bryter gräns 2020

BRYSSEL (Direkt) EU-kommissionen reviderade på torsdagen ned sin prognos för tillväxten i både euroområdet och hela EU för 2019 med 0,1 procentenhet.

Kommissionens höstprognos för i år var oförändrad.

Prognosen spådde en ökning av BNP i euroområdet på 2,1 procent i år, 1,9 procent 2019 och i sin första prognos för 2020 1,7 procent.

Den förra prognosen kom den 12 juli.

"Den europeiska ekonomin håller i bra, med en gradvis nedgång för tillväxten", sade ekonomikommissionär Pierre Moscovici i en kommentar.

Global osäkerhet, spänningar i den globala handeln och högre oljepris dämpar tillväxten. Efter en robust tillväxt av sysselsättningen i flera år mattas arbetsmarknadens förbättring när att fler utbudsbegränsningar uppstår.

Tillväxten drivs allt med av inhemska faktorer. Privatkonsumtionen gynnas av starkare löneökningar och skatteåtgärder i vissa EU-länder. Finansieringsförhållandena och högt kapacitetsutnyttjande väntas ge stöd åt investeringar.

Betydande nedåtrisker finns för prognosen. Överhettning i USA på grund av procyklisk budgetstimulans kan leda till att räntorna stiger snabbare.

Detta kan ha flera negativa spillovereffeker utanför USA, särskilt på tillväxtmarknader som är sårbara för ändringar i kapitalflöden och innehar dollardenominerad skuld.

Ett stigande underskott i USA:s bytesbalans kan elda på ytterligare handelsspänningar med Kina. Det kan leda till en oordnad anpassning i Kina med tanke på företagens höga skuldsättning.

EU kan också skadas av handelsbråk genom effekter på förtroendet, investeringar och den omfattande integrationen i den globala värdekedjan.

Kommissionen varnade också för oro i Italien.

"Tvivel om kvaliteten och uthålligheten för de offentliga finanserna i högt skuldsatta EU-länder kan spilla över till den inhemska banksektorn och skapa oro kring den finansiella stabiliteten, och tynga den ekonomiska aktiviteten", skrev kommissionen.

Högst tillväxt väntas nästa år i Malta, Irland och Slovakien, alla med tillväxt över 4 procent.

Lägst tillväxt väntas nästa år i Storbritannien och Italien.

Italiens budgetunderskott kommer att bryta mot stabilitetspaktens 3-procentsgräns för budgetunderskott 2020.

Underskottet hamnar på 3,1 procent.

Redan nästa år hamnar underskottet nära gränsen, på 2,9 procent, enligt prognosen.

Den italienska regeringens egen budgetplan för 2019 siktar på 2,4 procent nästa år och 2,1 procent för 2020.

Den stora skillnaden är att kommissionen och Italien gör olika antaganden för landets tillväxt.

Medan den italienska regeringen räknar med en tillväxt på 1,5 procent 2019 och 1,6 procent 2020 spår kommissionen 1,2 respektive 1,3 procent på torsdagen.

Kommissionen och eurogruppen har uppmanat Italien att revidera sin budget för 2019 före den 13 november. Budgeten bryter mot de budgetmål som EU:s finansministrar tillsammans med Italien beslutade om i juli.

Italien ålades då att det strukturella underskottet skulle förbättras med 0,6 procentenheter 2019. I stället planerar Italien med en försämring med 0,8 procentenheter, alltså en avvikelse med 1,4 procentenheter.

Om Italien inte reviderar sin budget hotar kommissionen med att starta underskottsproceduren, som i sista hand kan leda till skyhöga böter.