EU: BESLUTAR OM FRIA DATAFLÖDEN, INGET KRAV PÅ LOKAL LAGRING

BRYSSEL (Direkt) EU:s handelsministrar antog på fredagen en lag som tar bort hinder för fria flöden av data i EU, däribland krav på lokal lagring av data inom ett EU-land.

"Nu blir vi av med digitala gränskontroller, som man kan kalla det", sade handelsminister Ann Linde till Nyhetsbyrån Direkt efter mötet.

"Data är ju det nya guldet, råvaran i den digitala tidsåldern", fortsatte hon.

Den nya förordningen möjliggör fri rörlighet för icke-personuppgifter inom EU.

Koncerner med bolag i flera EU-länder får rätt att centralisera dataanvändning. De kan till exempel lägga samman kunddatabaser och data från försäljning till hjälp för logistik.

"Scania tar in uppgifter från hela världen. Det är ett onödigt problem när det finns krav att det ska finnas på servrar i olika länder", sade Ann Linde.

"Det kommer att vara till nytta för både näringsliv och offentlig verksamhet", fortsatte hon.

Myndigheter med befogad anledning garanteras rätt att få tillgång till data som behandlas i andra EU-länder. En uppförandekod kommer att införas för marknadsaktörer.

Enligt den nya lagen får EU-länder bara ställa krav på lokal lagring av data om det motiveras av nationell säkerhet, enligt EU-domstolens definition.

För personuppgifter gäller EU:s nya dataskyddsregler (GDPR), som trädde i kraft den 25 maj i år.

Ministerrådets beslut var sista steget i lagstiftningsprocessen.

Europaparlamentet röstade ja till EU-förordningen den 4 oktober.

Förordningen väntas träda i kraft i maj.