EOLUS VIND: SÄLJER BÄCKHAMMAR VINDPARK FÖR PREL 131 MLN EUR

STOCKHOLM (Direkt) Eolus har tecknat avtal med KGAL avseende försäljning av vindpark Bäckhammar i Sverige bestående av 31 vindkraftverk med en total installerad effekt om 130 MW. Den preliminära köpeskillingen för vindparken uppgår till 131 miljoner euro.

Samtidigt har Eolus lagt en order på 31 vindkraftverk hos Vestas.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Affären omfattar försäljning av samtliga aktier i projektbolaget som äger rättigheterna till vindparken som är belägen i kommunerna Kristinehamn och Degerfors. Eolus kommer att uppföra vindparken och KGAL kommer att bidra med finansiering under byggnationen.