EMU: BNP steg 0,6% 3 kv

STOCKHOLM (Direkt) Euroområdets BNP steg 0,6 procent under tredje kvartalet jämfört med föregående kvartal, enligt Eurostats preliminära beräkning av utfallet. Jämfört med motsvarande kvartal 2016 ökade BNP med 2,5 procent.

I det snabberäknade estimatet angavs att BNP steg 0,6 procent under det andra kvartalet jämfört med kvartalet före, och steg med 2,5 procent jämfört med motsvarande kvartal 2016. Det var också analytikernas förväntningar inför det preliminära utfallet enligt Bloomberg News prognosenkät.

I hela EU steg BNP med 0,6 procent under tredje kvartalet, och steg 2,5 procent jämfört med motsvarande kvartal 2016.

Av rapporterande euroländer uppvisade Lettland den bästa utvecklingen med en tillväxt på 1,5 procent under tredje kvartalet, jämfört med föregående kvartal.

Den svagaste utvecklingen bland euroländerna rapporteras från Litauen där BNP ökade 0,1 procent jämfört med föregående kvartal.

Starkast utveckling utanför eurozonen hade Rumänien med en BNP-tillväxt på 2,6 procent under kvartalet. Svagast gick det i Danmark, -0,3 procent.