ECB: Oro för bankers utlåning till Turkiet efter lirans fall-FT

STOCKHOLM (Direkt) ECB har uttryckt oro för de största europeiska bankernas utlåning till Turkiet efter lirans kraftiga försvagning, skriver Financial Times.

Turkiska liran har försvagats med 33 procent mot dollarn under året. Under natten till fredagen tappade valutan ytterligare 3 procent efter nya amerikanska sanktioner mot landet.

Liraförsvagningen påverkar intjäningen i europeiska banker med stora investeringar och tillgångar i Turkiet.

Tillsynsmyndigheten identifierar särskilt bankerna BBVA, UniCredet and BNP Paribas som de institutionerna med störst exponering mot liran. Situationen bedöms emellertid ännu inte som kritisk.

Enligt tillsynsmyndigheten är de stora riskerna förknippade med att turkiska låntagare inte är hedgade mot lirans försvagning och eventuellt brista i betalningen i utländska lån, vilka utgör upp till 40 procent och den turkiska banksektorns tillgångar.

Valutaförsvagningen har också bidragit till att lokala turkiska banker exponeras på grund av den kraftiga utlåningen av utländska valutor i Turkiet. Analytiker vid Goldman Sachs skrev i en kommentar i veckan att en ytterligare försvagning till 7:10 mot dollarn skulle "kunna erodera bankernas överskottskapital".

Liran nådde en ny bottennotering under fredagen till 6:30 mot dollarn - en försvagning med 13 procent för dagen.