EASTNINE: FÖRNYAR INTE PÅGÅENDE ÅTERKÖPSPROGRAM

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Fastighetsbolaget Eastnine har beslutat att inte förnya det pågående återköpsprogrammet när det nuvarande mandatet löper ut den 31 mars 2019. Beslutet har tagits mot bakgrund av Eastnines senaste förvärv av kontorsparken S7 och fortsatt fokus på nya fastighetsförvärv.

Det uppger Eastnine i ett pressmeddelande.

Den rabatt mot substansvärdet som aktien historiskt har handlats till har minskat från 38 procent till 3 procent sedan programmets start år 2016, framhåller bolaget vidare.

Enligt beslut från bolagsstämman den 24 april 2018 får återköp av egna aktier göras så länge Eastnines aktie handlas till en rabatt mot senast publicerade substansvärde per aktie i euro.

Eastnines innehav av egna aktier uppgår till totalt närmare 1,2 miljoner aktier. Det motsvarar 5,3 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget.