DORO: MARGINALMÅL 8% RIMLIGT I NUVARANDE FAS, VILL NÅ MER - FC

STOCKHOLM (Direkt) Doros nya mål om en rörelsemarginal på minst 8 procent är en realistisk ambition för den fasen som bolaget befinner sig i.

"Vi ser att 8 procent är en nivå vi borde kunna nå under den planeringshorisont vi har satt upp, men vi vill uppnå mer. Men under den omvandlingen som bolaget går igenom är 8 procent ett rimligt mål att ha", sade Doros finanschef Carl-Johan Zetterberg Boudrie till Nyhetsbyrån Direkt i samband med tisdagens kapitalmarknadsdag.

Han påpekade samtidigt att marginalmålet ska ses mot bakgrund av att marginalen legat kring 4-5 procent de senaste åren.

De nya finansiella målen, där marginalmålet kommer tillsammans med ett tillväxtmål om en genomsnittlig årlig tillväxt på minst 10 procent, har satts upp på en horisont på fem år enligt Carl-Johan Zetterberg Boudrie. Det är en lägre målnivå jämfört med de tidigare målen, som låg på en tillväxt på 20 procent och en rörelsemarginal på 10 procent, som redan fanns i Doro när vd Robert Puskaric och finanschefen började i bolaget.

"Det är mer realistiska mål. Det är enklare att visa högre tillväxt när du kommer från en omsättningsbas på 1 miljard kronor än om du har 2 eller 3 miljarder. Vi har satt en femårshorisont när alla finansiella mål ska kunna uppnås", säger han.

Vd Robert Puskaric förtydligar att det inte heller ska ses om att det dröjer fem år innan målen ska nås och han utesluter inte att något av målen kan nås redan nästa år eller året därpå.

"Varje givet år måste vi inte precis pricka in alla finansiella mål. Det är en balans, för oss är det viktigt att fokusera på lönsam tillväxt", säger han.

En del i att höja lönsamheten är att öka andelen tjänster i försäljningsmixen till 30 procent, från nuvarande nivå på 9 procent.

När kan ni nå det målet?

"År 2022", säger Robert Puskaric.

Inom telefonområdet ser Doro potential att växa, både på sina befintliga marknader och på nya marknader.

"Vi är underrepresenterade på vissa marknader, främst Europa och Nordamerika. Vi kan fortfarande göra mer på befintliga marknader", säger Robert Puskaric med tillägget att även möjligheten att gå in på nya marknader ska utvärderas.