DOMETIC: EMEA-CHEF HAR KÖPT 15.000 AKTIER

STOCKHOLM (Direkt) Peter Kruk, som är chef för Dometics affärsområde Emea, har den 20 februari köpt 15.000 aktier i bolaget för totalt 1.150.800 kronor. Köpet genomfördes till kursen 76:72 kronor per aktie.

Det framgår av inrapportering till Finansinspektionens insynsregister.

Enligt bolagets hemsida ägede Peter Kruk 5.000 aktier i Dometic per den 31 januari 2019.