Delårsrapport 9M:2018 (1 januari – 30 september 2018)

Delårsrapport 9M:2018 (1 januari – 30 september 2018)

 
 

  • Totalavkastningen uppgick under de första nio månaderna 2018 till -1 % för A-aktien och 0 % för C-aktien, jämfört med 11 % för Stockholmsbörsens totalavkastningsindex (SIXRX).
  • Substansvärdet den 30 september 2018 var 102,8 mdkr eller 236 kr per aktie, en ökning sedan årsskiftet med 15 kr per aktie. Inklusive återinvesterad utdelning ökade substansvärdet med 9 % under samma period.
  • Resultat per aktie uppgick under de första nio månaderna 2018 till 20,7 kr per aktie.
  • Skuldsättningsgraden den 30 september 2018 var 7 %, en minskning sedan årsskiftet med 3 %-enheter.
  • I april avyttrades aktier i SSAB för 3,1 mdkr med god avkastning.

Bilaga