Deflamo: styrelsen vill avyttra den befintliga verksamheten

STOCKHOLM (Direkt) Styrelsen i det First North-listade Deflamo, som tillverkar flamskyddsmaterial, vill avyttra den befintliga verksamheten.

Det framgår av ett pressmeddelande som skickades ut av bolaget på torsdagskvällen.

Styrelsen menar att det saknas förutsättningar för bolaget att på egen hand fortsätta utvecklingen flamskyddsverksamheten.

"Styrelsen gör utifrån investerarintresset vid tidigare gjorda kapitalanskaffningar bedömningen att en fortsatt finansiering av verksamheten i dess nuvarande form inte är realistisk", skriver styrelsens i pressmeddelandet.

Därför menar styrelsen att det bästa för aktieägarna är att försöka avyttra befintlig verksamhet och samtidigt se över förutsättningarna för en förändrad verksamhetsinriktning.

Bolaget bedöms ha rörelsekapital för att fortsätta verksamheten till maj 2018.