CREADES: RESULTATET EFTER SKATT BLEV 131 MLN KR 4 KV

STOCKHOLM (Direkt) Investeringsbolaget Creades redovisar ett resultat efter skatt på 131 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2018 (-121). Resultatet per aktie uppgick till 10:50 kronor (-9:86).

Substansvärdet per aktie var vid periodens utgång 297 kronor.

En utdelning om 14:00 kronor per aktie föreslås för helåret 2018 (14:00).