Com Hem: underliggande ebitda-resultat ungefär som väntat 2 kv

STOCKHOLM (Direkt) Kabeloperatören Com Hem redovisar ett underliggande ebitda-resultat på 758 miljoner kronor för det andra kvartalet.

Analytikerna hade räknat med ett underliggande ebitda-resultat på 759 miljoner enligt SME Direkt.

Nettoomsättningen hamnade på 1.815 miljoner kronor, vilket kan jämföras med förväntade 1.829 miljoner.

Com Hems förvärvade verksamhet Boxer hade en konsumentchurn, i procent av unika konsumentkunder, på 16,6 procent i det andra kvartalet, jämfört med 19,3 procent i det första kvartalet.

"Vi slutförde systemintegrationen av Boxer under kvartalet och förväntar oss att realisera de återstående synergierna under andra halvåret. Med detta sista steg i integrationen av Boxer har vi nu ett helt integrerat bolag med alla funktioner centraliserade för båda varumärkena", säger vd Anders Nilsson i rapporten.

Boxer redovisar ett underliggande ebitda-resultat på 84 miljoner kronor för det andra kvartalet. Intäkterna uppgick till 403 miljoner kronor under kvartalet.

Analytikerna hade räknat med att Boxers ebitda skulle uppgå till 77,4 miljoner kronor andra kvartalet med intäkter på 409 miljoner kronor, enligt SME Direkt.

"Konsumentchurn är fortfarande på en hög nivå delvis på grund av en kvarvarande effekt av prisjusteringar men minskade med 2,7 procentenheter sekventiellt till 16,6 procent i kvartalet", skriver d Anders Nilsson.

Boxer adderade 4.000 bredbandsabonnemang i kvartalet vilket är i linje med tidigare kvartal, medan antalet unika kunder och totalt antal abonnemang sjönk med 7.000 respektive 6.000, vilket vd påpekar är en förbättring jämfört med tidigare kvartal.

Com Hem står fast vid sin guidning för 2018 och på medellång sikt om att bolaget strävar efter att leverera en medelhög ensiffrig tillväxt i koncernens underliggande ebitda-resultat på helårsbasis.