CLEAN MOTION: RÖRELSERESULTATET BLEV -8,3 MLN KR 2018

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Elfordonsbolaget Clean Motion, vars aktie handlas på First North, hade under 2018 en omsättning på 4,9 miljoner kronor.

Det framgår av bolagets halvårsrapport.

Rörelseresultatet var -8,3 miljoner kronor.

"Bolaget kommer under 2019 att behöva ny finansiering. Förhandlingar pågår främst avseende verksamheten i Indien. Styrelsen överväger flera alternativ beroende på förhandlingarnas fortskridande och räknar med att presentera beslut för finansiering under april. Huvudägaren (AB Virtual Engineering Nordic) har åtagit sig att vid behov utöka bryggfinansieringsavtal med upp till 3 miljoner kronor vilket väl förväntas täcka kapitalbehovet för kommande tremånadersperiod", skriver bolaget.