CLEAN MOTION: FÖRDJUPAR SAMARBETET MED BZZT, SATSAR I INDIEN

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Clean Motion, som tillverkar och säljer elfordon, har kommit överens med samarbetspartnern Bzzt om ett fördjupat samarbete för en helhetslösning med fordon, laddinfrastruktur och en mobilitetsplattform som inkluderar mjukvara och operationella rutiner. Som första steg kommer Bzzt-plattformen att implementeras i Clean Motions verksamhet i Indien med 75 så kallade podar.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Clean Motion utvecklar elfordonet Zbee som Bzzt använder i sin podtaxiverksamhet i Stockholm. Bzzt mjukvaruplattform styr bland annat tilldelning av körningar, kortbetalning och fakturering.

"Kombinationen av ett energisnålt fordon och en mjukvara som maximerar fordonsflottans effektivitet gör att kunderna kommer fram minst lika snabbt, men billigare och mer miljövänligt än med taxibolag som använder personbilar", är budskapet.

"Under 2019 fördubblar vi flottan i Stockholm, samtidigt som vi gör oss redo för en internationell expansion. Att vår mjukvara nu börjar användas i Indien är superspännande och ett viktigt steg på vägen", säger Bzzt vd Sven Wolf.

Nästa steg uppges vara en djupare integration med ingående fordonsdata i realtid som ska resultera i en ännu effektivare mobilitetsplattform.

Clean Motions aktie handlas på Nasdaq First North. Aktiekapitalet värderas i skrivande stund till omkring 120 miljoner kronor.