CHERRY: KÖPER RESTEN AV GAME LOUNGE FÖR MAX 260 MLN KR

STOCKHOLM (Direkt) Cherry har ingått avtal om att förvärva resterande 5 procent i affiliatebolaget Game Lounge Sweden. Köpeskillingen utgörs av tre delar och kan maximalt uppgå till 260 miljoner kronor.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Del ett av köpeskillingen är fast och uppgår till 100 miljoner kronor som erläggs kontant i samband med att Cherry tillträder aktierna.

Del två av köpeskillingen uppgår till 60 miljoner kronor och förutsätter att Game Lounges konsoliderade ebitda-resultat för perioden 1 januari 2019 - 30 juni 2019 överstiger 90 miljoner kronor.

Del tre av köpeskillingen uppgår till 100 miljoner kronor och förutsätter att Game Lounges konsoliderade ebitda för en period om fyra kvartal under perioden 1 juli 2019 - 31 december 2021.

Cherry har rätt att betala hela eller delar av del 2 och del 3 av köpeskillingen i aktier av serie B i Cherry.

"Verksamheten i Game Lounge har utvecklats väl och Cherrys styrelse bedömer att bolaget har goda marknadsförutsättningar även framgent och att det därför är önskvärt att öka Cherrys ägarandel till 100 procent", heter det.