C-RAD: AVTAL I ÖSTERRIKE, VÄRDE 4,9 MLN KR

STOCKHOLM (Direkt) C-Rad har tecknat avtal med Medaustron, som är det första centret för jonterapibehandling i Österrike. Avtalet avser C-rads ytskanningslösning och service och har ett totalt värde på cirka 4,9 miljoner kronor.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Leveranserna förväntas påbörjas i december 2018 och färdigställas under det tredje kvartalet 2019. Försäljningen av systemen och det femåriga servicekontraktet är inkluderade i orderingången för det tredje kvartalet 2018.