BOMARKNAD: BOPRISER ÅTERGÅR TILL MEDELVÄRDE - HARVARD-PROFESSOR

STOCKHOLM (Direkt) Bostadspriser har en tendens att efter en period av rörelse i en riktning återgå till sitt medelvärde och det bör man som bostadsköpare beakta.

Det säger Harvard-ekonomiprofessorn Edward Glaeser i en intervju med Nyhetsbyrån Direkt vid Skagen Fonders nyårskonferens 2018.

Vid sitt anförande sade professorn att utbudsfaktorers förmåga att påverka bostadspriserna ofta missas i analyser, och att det överfokuseras på faktorer på efterfrågesidan såsom räntor och eventuell inflyttning till en stad.

Många glömmer enligt Edward Glaeser att om man kan bygga bostäder till rimliga produktionskostnader så kommer bostadspriserna inte att överstiga produktionskostnaden särskilt mycket under särskilt lång tid.

Nu sjunker bopriserna i Sverige och utbud pekas ut som en faktor, särskilt för ganska stora bostadsrätter. Kommer det bli en återgång till medelvärdet för bostadspriserna i Sverige?

"Efter 20 år av hyfsat spektakulära bostadsprisuppgångar bör man normalt sett förvänta sig en viss återgång till medelvärdet - att 'komma tillbaka ned till jorden igen'. Stockholm är en attraktiv stad och bostadspriserna bör vara höga, men lika höga som i Paris och London? Kanske inte. Det är osunt av köpare att förvänta sig eviga prisuppgångar - så fungerar inte bostadsmarknaden. De går upp under ett tag och ned under ett tag", argumenterar Harvard-professorn.

"På bostadsmarknader som är elastiskt försörjda (där det finns möjlighet att bygga nytt) har man generellt mindre konjunkturcykler eftersom folk förhoppningsvis är smarta nog att inse att det alltid kommer att finnas ett utbud av bostäder till ett visst pris. I Las Vegas glömde man bort detta runt år 2005 före finanskrisen och det blev en bubbla som sprack", säger Edward Glaeser.

Stockholm är visserligen ett område med en del byggbegränsningar i form av både vatten och regleringar, noterar professorn som dock ändå framhåller att man bör räkna med att priserna inte kan stiga hur mycket som helst.

Han anser att det är av avgörande betydelse att Sveriges finansiella arkitektur utformas så att landet klarar av både perioder med boprisuppgångar och perioder med nedgångar.

"Man bör samtidigt komma ihåg att ett annat uttryck för sjunkande bostadspriser är ökad möjlighet att ha råd med en bostad. Det finns mycket positivt med om det blir billigare att bo i en stad", framhåller Edward Glaeser.

Jorden har begränsad yta. "Köp mark - de tillverkar det inte längre", sade författaren Mark Twain en gång i tiden. Finns det en långsiktig trend att bostadspriserna går upp på grund av minskad tillgänglig yta globalt?

"En gång räknade jag ut att om man lät varje familj på jorden bo på 400 kvadratmeter vardera kunde man placera hela jordens befolkning i delstaten Texas (motsvarande ungefär ett och ett halvt Sverige, reds anm.).

Inkluderade du yta för matproduktion i beräkningen?

"Nej, bara bostäder - matproduktion hade fått äga rum på annan mark. Men det ger en vink om hur mycket mark det finns om man bara kan bygga hyfsat tätt, så jag tror inte att vi är på väg att få slut på mark. Globalt är Stockholm en ganska glest befolkad stad. Även inom jordbruket har den långsiktiga trenden varit att markbehovet har minskat eftersom man har blivit mer produktiv på att producera mat."

Sedan kan man förstås inte utesluta att befolkningsökningen accelererar på sikt?

"Nej, men urbanisering brukar gå hand i hand med sjunkande nativitet. I takt med att Afrika och Indien urbaniseras kan vi förvänta oss lägre befolkningstillväxt där."

Så som privat investerare bör man vara medveten om tendensen till att bostadspriser återgår till medelvärdet?

"Ja. Köp inte bostäder på spekulation utan köp bostäder där du vill bo och som passar den budget du har", resonerar ekonomiprofessorn.