BIS: varnar för eskalerande handelskonflikt, turbulens

STOCKHOLM (Direkt) Världens centralbanker bör fortsätta att höja räntan även om det kan leda till viss turbulens. Den globala ekonomin utvecklas väl men den eskalerande handelskonflikten mellan USA och Kina kan slå över i en farlig nedåtgående spiral.

Det uppgav Agustin Carstens, ny chef för Bank for International Settlements (BIS), vid gruppens årsmöte i helgen rapporterar Reuters.

"Vi går in i en farlig dynamik där denna typ av (protektionistiska) frågor börja ge sidoeffekter på valutamarknaderna och finansiella flöden", sade han.

Han sade att BIS huvudscenario fortsatt är att om det inte sker någon galopperande eskalering av konflikterna eller i lånekostnaderna så kommer den globala ekonomin att fortsätta att förbättras.

Det är därför rätt av Federal Reserve att fortsätta höja räntan och för andra större centralbanker som ECB att lätta på det massiva stimulansprogrammet.

"Jag tror det är viktigt att normaliseringsprocessen fortsätter" och takten i Feds höjningar har varit "lämplig", sade han.

De okonventionella verktygen har varit användbara för att få oss där vi är nu, men de har medfört kostnader med sårbarheter på en del marknader. Aktiemarknaderna har till exempel en överdriven värdering på vissa håll och spreadarna på obligationsmarknaderna är väl sammantryckta på sina håll, medan huspriserna på en del öppna små ekonomier som klarade sig undan finanskrisen nu är mycket höga.

"Om centralbankerna väntar längre med att normalisera så är det mycket sannolikt att dessa obalanser kommer att fortsätta att växa och riskerna för finansiell instabilitet framöver öka", sade han.

Att höja räntorna kommer samtidigt att medföra en viss turbulens vilket företag, hushåll och investerare bör ta höjd för.

"Man kan vänta sig volatilitet i normaliseringsprocessen, men nyckeln är att inte låta volatiliteten gå utom kontroll", sade han.

De främsta orosmolnen nu är handelsprotektionism och väl kända ämnen som alltför stort beroende av centralbanksstöd, för högt uppdrivna tillgångspriser och fortsatt stigande skuldsättningsgrad.

Agustin Carstens noterade även att flera tillväxtmarknader tagit en smäll sedan början av året, och även om reserverna är bättre så kan det bli problem inom företagssektorn där skuldsättningen ökat. Det finansiella systemet har också ökat och skuggbanksektorn tilltagit i Kina.

"Grundläggande är att det inte finns så mycket utrymme för förnöjsamhet. Det är avgörande för dem att behålla starka fundamenta och starka offentliga finanser", sade han.