BIOINVENT: STORA VÄRDEN I UNDERVÄRDERADE PROJEKT - PARETO

STOCKHOLM (Direkt) Bioteknikbolaget Bioinvent, som utvecklar immunoterapi för cancerpatienter, har underskattade projekt i sin "pipeline". Inom ett år kommer den att innehålla tre projekt i klinisk fas. Det är något som investerare inte tagit hänsyn till menar Pareto i en analys. Under 2019 väntas projekten i denna "pipeline" omvärderades heter det.

Huvudprojektet BI-1206 ska behandla viss typ av cancerpatienter med Non-Hodgkins lymfom och kronisk lymfatisk leukemi. Det projektet ligger nu i fas 1/2a-studier och är avsett att förbättra effekten hos rituximab, ett av världens mest säljande cancerläkemedel utvecklat av Roche.

Ytterligare två kandidater är på väg in i klinisk fas. Dessa bygger på samma verkningsmekanism som BI-1206 men i kombination med redan godkända checkpointhämmare som Keytruda och Yervoy. Då endast 30-40 procent svarar på behandling med checkpointhämmare enbart kan Bioinvents forskningsprogram vara en intressant genväg till en väldigt stor marknad menar Pareto.

En styrka i Bioinvent som annars lyfts fram i analysen är en validerad teknologiplattform av det amerikanska läkemedelsbolaget Pfizer och att dess forskning ligger långt fram samt dess en egen tillverkningsenhet.

I tillägg nämner Pareto en ny ledning, en namnkunnig styrelse samt högkvalitativa ägare som skäl för att omvärdering ska kunna ske under 2019.

Merparten av värdet i bolaget härrör från projektet BI-1206 som adresserar en marknad värd 1,5 miljarder dollar. För de andra projekten som ska ske i kombination med checkpointhämmare och rikta in sig på CD32B, en Fc-gamma receptor IIB, ses en gemensam marknad värd 35 miljarder dollar år 2024 menar Pareto.

Det konstateras i analysen att det sker en rad affärer inom immunonkologi och att avtal kan ske i tidig fas som är antingen preklinik eller tidig klinisk fas. Att Bioinvent är i tidig fas med sina projekt utgör således inte argument för ett lågt marknadsvärde heter det.

Något som däremot kan vara en orsak till ett lågt marknadsvärde är finansieringssituationen. Det är ingen hemlighet att bolaget är i behov av att förstärka sin kassa under 2019 menar Pareto som också tror att bolaget har mycket goda chanser att hitta finansiärer.

Pareto har värderat bolaget genom en så kallad "SOTP"-värdering baserat på ett riskjusterat "Net Present Value".

Bevakning har inletts med en köprekommendation och riktkursen som satt till 5:10 kronor, uppsida på 160 procent, något som Nyhetsbyrån Direkt tidigare har rapporterat om.