BIOGAIA: STORÄGARE/ORDF PETER ROTHSCHILD SÅLT 4.700 AKTIER

STOCKHOLM (Direkt) Peter Rothschild, som är storägare och styrelseordförande i Biogaia, har den 16 november sålt 4.700 aktier i bolaget för totalt 1.671.843 kronor. Försäljningen genomfördes till kursen 355:71 kronor per aktie.

Det framgår av inrapportering till Finansinspektionens insynsregister.

Enligt ägardatatjänsten Holdings hade Peter Rothschild & Jan Annwall 740.668 A-aktier och 509.322 B-aktier i Biogaia per den 30 september. Det motsvarar ett innehav om 7,2 procent av kapitalet och 33 procent av rösterna.