BIOGAIA: RESULTATET EFTER SKATT BLEV 51,4 MLN KR 3 KV

STOCKHOLM (Direkt) Probiotikabolaget Biogaia redovisar ett resultat efter skatt på 51,4 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2018 (42,1). Resultatet per aktie uppgick till 2:97 kronor (2:43).

Nettoomsättningen uppgick till 175 miljoner kronor (148).

Rörelseresultatet blev 66,2 miljoner kronor (53,8), medan resultatet före skatt uppgick till 66,4 miljoner kronor (53,8).