BIOGAIA: INVESTERAR YTTERLIGARE I METABOGEN, ÄGER 92%

STOCKHOLM (Direkt) Biogaia har utökat sitt innehav i Metabogen från en ägarandel om 62 procent till 92 procent.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Förvärvsvärdet för de ytterligare 30 procenten uppgår till cirka 27,8 miljoner kronor.

Biogaia kommer dessutom att förvärva resterande åtta procent i bolaget inom en treårsperiod. Den ytterligare köpeskillingen kan uppgå till maximalt 12 miljoner kronor beroende på hur många milstolpar som uppnås.