BIOGAIA: INVESTERAR 11,7 MLN KR I METABOGEN, ÖKAR ÄGANDE T 62%

STOCKHOLM (Direkt) Probiotikabolaget Biogaia har beslutat att investera ytterligare 11,7 miljoner kronor i intressebolaget Metabogen.

Därmed ökar Biogaias ägarandel till 62 procent, från tidigare 36 procent, och Biogaia blir därmed majoritetsägare i Metabogen, skriver Biogaia i ett pressmeddelande.

Förutom förvärvet av aktier får Biogaia en option att köpa resterande 38 procent i Metabogen inom en treårsperiod. Den ytterligare köpeskillingen kan uppgå till maximalt 40 miljoner kronor beroende på om ett antal milstolpar är uppnådda, uppger bolaget.

Sedan i december 2014 har Biogaia investerat 12 miljoner kronor i Metabogen, som forskar och utvecklar behandlingar inom mikrobiomområdet.