BIOARCTIC: RESULTATET EFTER SKATT BLEV 25,9 MLN KR 3 KV

STOCKHOLM (Direkt) Forskningsbolaget Bioarctic redovisar ett resultat efter skatt på 25,9 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2018 (-0,1). Resultatet per aktie uppgick till 0:29 kronor (0:00).

Rörelseresultatet blev 33,1 miljoner kronor (0,6).

Nettoomsättningen uppgick till 94 miljoner kronor (31,5).

"Ökningen under kvartalet är hänförlig till den ökade aktiviteten i Parkinsonprogrammet i samarbete med Abbvie", skriver bolaget i rapporten apropå omsättningsökningen.