BIOARCTIC: PARKINSONPATENT GODKÄNT ÄVEN I EUROPA

STOCKHOLM (Direkt) Det europeiska patentverket, EPO, har beviljat patent för Bioarctics koncept för behandling av Parkinsons sjukdom.

Det framgår av ett pressmeddelande som skickades i helgen.

Europapatentet kommer att träda ikraft den 21 november 2018.

"Det godkända konceptpatentet i Europa skyddar bolagets innovativa behandlingsstrategi för Parkinsons sjukdom. Motsvarande patent har tidigare beviljats i USA och Japan", skriver bolaget.