BIOARCTIC: KURS FORTSÄTTER NED, VD SER STARKA DATA

STOCKHOLM (Direkt) Kursen i Bioarctic har fallit kraftigt efter att bolagets partner Eisai presenterat kompletterande studieresultat med läkemedelskandidaten BAN2401 vid en Alzheimerkonferens (CTAD) i Barcelona i förra veckan

Även under måndagen fortsatte aktien ned och sedan presentationen, som hölls under eftermiddagen i torsdags, har aktiekursen tappat 26 procent.

I presentationen framkom att substansen BAN2401 visat en genomgående och betydande minskning av amyloid i hjärnan för hela den studerade populationen av tidiga Alzheimerpatienter inklusive alla dosgrupper och subgrupper.

"Det är väldigt starka och robusta data på amyloid minskning i hjärnan", säger Bioarctics vd Gunilla Osswald i en intervju med Nyhetsbyrån Direkt.

På frågor om varför aktien faller och om vem som kan stå bakom försäljningarna på senare tid svarar hon att hon inte vill kommentera eller spekulera om nedgången.

Finns det något i de studieresultat kring BAN2401 som du tror att aktiemarknaden inte är nöjd med?

"Min syn är att det här är en väldigt positiv studie, och håller fast vid de goda resultat som vi sett och som fortsätter att vara bra", svarar hon.

Den fördjupade studien har visat att BAN2401 åstadkommer en betydande minskning av amyloid i hjärnan med eller utan ApoE4-genotyp, mild kognitiv störning med Alzheimer patologi (MCI) eller mild Alzheimers sjukdom med eller utan symtomatisk behandling för Alzheimers sjukdom.

"Sammantaget är det väldigt uppmuntrande fas 2-resultat samt med en bra biverkningsprofil", säger Gunilla Osswald.

En frågeställning som diskuterats efter tidigare data, vilka presenterades i samband med en kongress i Chicago i juli är om den kliniska effekten som observerats skulle kunna bero på att man haft en obalans med antalet patienter som är bärare av proteinet ApoE4, som var färre i den högsta dosgruppen.

"Det man nu har visat är att den kliniska effekten inte beror på någon obalans utan effekten kvarstår", säger Gunilla Osswald och fortsätter:

"I de subgruppsanalyser, som visades på Alzheimerkongressen, finns en effekt i hela populationen som studerats och dessutom visades att effekten ökar, över tid, vilket är viktigt vid en sjukdomsmodifierande behandling".

Det visades också data på biomarkörer i ryggvätska. Tidigare har visats att BAN2401 påverkar och minskar en biomarkör som speglar neurodegeneration. Nu har man visat effekt på flera neurodegenerativa biomarkörer vilket är positivt enligt bolaget.

De osäkerhetsfaktorer som funnits kring fas 2b-studien är hur man valt att tolka de resultat som framkommit i de olika subgrupperna.

"Studien är inte designad för den här typen av subgruppsanalyser. Den är gjord för att visa på 25 procents effekt på kognitionsskalan ADCOMS (en parameter som används för att mäta symptom på Alzheimerpatienter; reds anm) på hela populationen. Här har vi visat på en helhet om 30 procent för den högsta dosgruppen i studien vid 18 månader", säger Gunilla Osswalds och tillägger:

"De patienter som tidigare har fått BAN2401 välkomnas

tillbaka av vår partner Eisai, som driver det kliniska programmet, och kommer att ingå i en tilläggsstudie och detta sker parallellt med förberedelser inför fas 3".

Bioarctics samarbetspartner Eisai ansvarar för Fas 2b-studien av BAN2401. Nästa steg för BAN2401 diskuteras med regulatoriska myndigheter. Tilläggsstudien med BAN2401 med patienter från fas 2b-studien planeras vara påbörjad innan årsskiftet.

Kring klockan 13 på måndagen handlades aktien strax under 73 kronor, motsvarande en nedgång på drygt 3 procent för dagen, efter en svängig dag. Lägsta avslut under måndagen uppgår till 68:85 kronor, högsta strax över 77 kronor.

Graf: Bioarctics utveckling 30 senaste dagarna

image