BIOARCTIC: ERSÄTTNING FRÅN ABBVIE LYFTE OMSÄTTNING OCH RESULTAT

STOCKHOLM (Direkt) Bioarctics nettoomsättning under det fjärde kvartalet 2018 ökade till 515 miljoner kronor, jämfört med 51,0 miljoner motsvarande kvartal 2017.

Ökningen under kvartalet är huvudsakligen hänförlig till milstolpsersättningen från Abbvie om 50 miljoner dollar för Bioarctics utlicensiering av Parkinsonportföljen vilken intäktsfördes i sin helhet under 2018.

Nettoomsättningen för helåret uppgick till 714 miljoner kronor (141). Ökningen är hänförlig till milstolpsersättningen från Abbvie och till den ökade aktiviteten i Parkinsonprogrammet

Rörelseresultatet före finansnetto uppgick till 430 miljoner kronor (14,7) för det fjärde kvartalet och 489 miljoner kronor (19,3) för helåret.

Resultatökningen under fjärde kvartalet är huvudsakligen hänförlig till milstolpsersättningen från Abbvie. För helåret är ökningen hänförlig till dels milstolpsersättningen från Abbvie och dels den ökade aktiviteten inom Parkinsonprogrammet.