BIOARCTIC: CARNEGIE HAR GENOMFÖRT STABILISERINGSÅTGÄRDER

STOCKHOLM (Direkt) Carnegie Investment Bank har genomfört stabiliseringsåtgärder i Bioarctics B-aktier på Stockholmsbörsen.

Det framgick av ett pressmeddelande efter börsens stängning på fredagen.

I linje med tidigare kommunikation har Carnegie möjlighet att, i egenskap av Global Coordinator, under de 30 första kalenderdagarna från handelspremiären genomföra transaktioner i syfte att hålla marknadspriset på B-aktierna på en nivå högre än den som i annat fall kanske hade varit rådande på marknaden.