BIOARCTIC: ABBVIE NYTTJAR OPTION I AVTAL RIKTAT MOT PARKINSONS

STOCKHOLM (Direkt) Bioarctic har fått skriftligt meddelande att Abbvie utövar sin option att erhålla licens till portföljen med alfa-synukleinantikroppar i enlighet med det avtal som slöts den 15 september 2016. Optionen är föremål för ansökan och prövning enligt amerikanska konkurrensregler.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Det var 2016 som Bioarctic och Abbvie ingick ett strategiskt samarbete för att utveckla och kommersialisera Bioarctics portfölj av antikroppar riktade mot alfa-synuklein för behandling av Parkinsons sjukdom och andra potentiella indikationer.

BAN0805 är den av Bioarctics alfa-synukleinantikroppar som kommit längst i utvecklingen. Den är utvecklad som en sjukdomsmodifierande behandling av Parkinsons sjukdom i syfte att potentiellt kunna påverka sjukdomens förlopp. Förberedelser pågår för en IND-ansökan för att starta den första studien med BAN0805 i USA under 2019.

Förutsatt positivt utfall av konkurrensprövningen i USA, innebär utövandet av licensoptionen att en milstolpsbetalning om 50 miljoner dollar utfaller. Det totala aggregerade värdet av licensavtalet kan uppgå till 755 miljoner dollar, plus royalties. Tidigare har 80 miljoner dollar erhållits.