Billerud Korsnäs: köper Bergvik Skog öst för 6,4 mdr kr

STOCKHOLM (Direkt) Förpackningstillverkaren Billerud Korsnäs har ingått avtal med övriga aktieägare i Bergvik Skog om en uppdelning av bolagets skogstillgångar.

För Billerud Korsnäs del innebär det att bolaget köper Bergvik Skog Öst.

Köpeskillingen för Bergvik Skog Öst uppgår till cirka 6,4 miljarder kronor på skuldfri basis efter avdrag för latent skatt, motsvarande cirka 18.000 kronor per hektar skogsmark.

"Förvärvet bidrar till att säkerställa Billerud Korsnäs framtida vedförsörjning såväl genom direkta leveranser som effektivare logistikflöden samt att företaget blir en stark aktör på den svenska vedmarknaden", skriver bolaget i ett pressmeddelande.

En avsiktsförklaring om förvärvet, som omfattar cirka 350.000 hektar skogsmark, tecknades redan i slutet av november 2017.