BEIJER ALMA: BÄTTRE ÄN VÄNTAT 4 KV, MEN BLANDAT UTVECKLING

STOCKHOLM (Direkt) Industrigruppen Beijer Alma slog analytikernas förväntningar på resultatet för det fjärde kvartalet, visar bokslutsrapporten.

Den goda efterfrågan fortsatte under årets sista månader, men utvecklingen var blandad för koncernens bolag.

"Lesjöfors och Beijer Tech hade god tillväxt medan Habia understeg fjolårets faktureringsnivå. Branschvis är det hög tillväxt inom verkstadsindustrin medan telekom- och kärnkraftssektorn som är viktiga segment för Habia hade en svag utveckling under kvartalet. Chassifjädrar inom Lesjöfors fortsatte att växa men inte i samma höga takt som under tidigare kvartal under året", uppger bolaget.

Beijer Almas resultat före skatt blev 123 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2017. Analytikerna hade enligt SME Direkts prognossammanställning väntat ett resultat före skatt på 112 miljoner kronor.