BE GROUP: REDOVISAR MINSKAD RÖRELSEFÖRLUST 4 KV

STOCKHOLM (Direkt) Metallgrossisten BE Groups redovisar ett rörelseresultat på -17 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2015 (-30).

Det framgår av bolagets bokslutsrapport.

Efter skatt blev resultatet -23 miljoner kronor (-35), och mätt per aktie var resultatet -0:09 kronor (-0:61). Omsättningen landade samtidigt på 981 miljoner kronor (1.009).

Ingen utdelning föreslås för 2015.

Bolaget skriver att efterfrågan på den finska marknaden väntas komma att förbättras jämfört med det fjärde kvartalet. På övriga marknader uppges inte några större förändringar av efterfrågan väntas.

BE Group noterar samtidigt att prisfallet under det fjärde kvartalet kommer innebära att den genomsnittliga prisnivån under början av 2016 är lägre än under 2015.